Kampanjaehdot

JCDecaux Finland Oy, OstaUlkomainontaa.fi – Voita ilmainen ulkomainoskampanja – Kampanjaehdot

22.2.2021 
Näitä kampanjaehtoja sovelletaan 22. helmikuuta 2021 alkaen ja ne ovat voimassa kampanjajakson ajan, 16.4.2021 asti. 

Kampanjan järjestäjä

JCDecaux Finland Oy, Mekaanikonkatu 11, 00880 Helsinki, Y-tunnus: Y-tunnus: 0201696-2 

Kampanja-aika

Kilpailuun osallistumisaika: 23.2.–19.3.2021
Kilpailun voittaneet kampanjat toteutetaan viikkojen 12 ja 13 aikana. Tarkempaan ajankohtaan vaikuttaa kampanjan muoto ja kaupunkikohtainen median saatavuustilanne.

Kampanjaan osallistumisen edellytykset

Kilpailuun yrityksen tai tahon ilmoittavan henkilön tulee olla vähintään 18-vuotias. Ilmoittavan tahon tulee olla suorassa omistus- tai ammatillisessa suhteessa (esimerkiksi työsuhde tai hallitus/neuvonantorooli) ilmoitettavaan organisaatioon.

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua vain internetin kautta, OstaUlkomainontaa.fi-sivuston etusivulla olevalla osallistumislomakkeella osallistumisaikana 23.2.–19.3.2021. Lomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää, jotta osallistuminen kilpailuun on pätevä.

JCDecaux Finlandin määrittämä raati (Lead of Digital Commerce, Markkinointipäällikkö, Graafinen suunnittelija) valitsevat kilpailun voittavat kampanjat arvioiden parhaan perustelun kampanjatarpeelle. Pääasiallisena arviointiperusteena on aito tarve paikalliselle ulkomainonnalle.

Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti heidän kilpailulomakkeessa antamillaan yhteystiedoilla. Jos voittajaa ei tavoiteta kolmen arkipäivän kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, suoritetaan uusi valinta. Tällöin aiempi voittaja menettää oikeuden lunastaa palkintonsa.

Voittajayrityksen ja yhteyshenkilön nimi julkaistaan järjestävän tahon markkinoinnissa ja viestinnässä.

Palkintokampanjan sisältö ja sen toteuttaminen

 Palkintokampanja vastaa seitsemän (7) päivän mittaista digitaalista ulkomainoskampanjaa, joka koostuu minimissään 25 000 näyttökerrasta. Yksittäinen näyttökerta on 10 sekunnin mittainen. Kampanjassa käytettävien digitaalisten näyttöjen kokonaisuus ja kampanjan näyttökertojen tiheys (tavallisimmin 1/6 tai ¼) valitaan osallistujan perustelussaan kuvaaman tarpeen täyttämiseksi JCDecaux Finlandin mediasuunnittelijoiden toimesta. Palkintokampanja toteutetaan kilpailuun osallistumiskaupungissa.

Kampanjassa hyödynnetään valmista pohja-aineistoa, johon liitetään voittajan aineistoelementit. Voittajan aineisto tehdään JCDecaux Finlandin toimesta veloituksetta, mikäli voittaja toimittaa minimivaatimuksen mukaisen pohjamateriaalin: mainostava logo hyödynnettävässä tiedostomuodossa (esimerkiksi .jpg tai .png) sekä kampanjan sanallisen sisällön. Tällöin aineistot on toimitettava JCDecaux Finlandille 5 päivän kuluessa voittoilmoituksesta.

Asiakkaan halutessa toimittaa oman aineistonsa, on sen noudatettava OstaUlkomainontaa.fi-sivustolla ilmoitettavia aineisto-ohjeita. Aineistoon on sisällytettävä kampanjakehys, jonka JCDecaux Finland toimittaa voittajalle. Tässä tapauksessa aineistotoimituksessa noudatetaan JCDecaux Finlandin aineistotoimitusaikoja. JCDecaux Finland ei vastaa muiden toimesta tuotettavien aineistojen kustannuksista.
Aineistojen ja sisältöjen on oltava hyvän tavan mukaisia ja noudatettava JCDecaux’n laatumäärittelyitä.

Mikäli voittaja ei toimita aineistoja vaaditussa ajassa, tai mikäli toimitettuja aineistoja ei voida teknisistä tai sisällöllisistä syistä käyttää eikä voittaja toimita korvaavaa aineistoa aineistotoimitusajan puitteissa, menettää voittaja oikeuden lunastaa palkintonsa.

Palkinnon arvo

Palkintoja luovutetaan 1–2 kappaletta per kampanjakaupunki (kaikkiaan neljä kaupunkia: Lahti, Jyväskylä, Kuopio ja Oulu), yksi kampanja per voittajayritys. JCDecaux Finland pidättää oikeuden määrittää, kuinka monta kilpailuun osallistunutta yritystä palkitaan per kaupunki ja kaikkiaan.
Palkinto on digitaalista näkyvyyttä JCDecaux Finlandin digitaalisilla näytöillä voittajan osallistumislomakkeessaan ilmoittamassa kaupungissa (vaihtoehtoina neljä kampanjakaupunkia Lahti, Jyväskylä, Kuopio ja Oulu). Kukin palkinto vastaa keskimäärin viikon mittaita digitaalista kampanjaa minimissään 25 000 näyttökertaa. Yhden palkinnon arvo on maksimissaan 1500 euroa.

JCDecaux Finland ei vastaa voittajalle mahdollisesti palkinnon käyttämisestä syntyvistä lisäkuluista. Mikäli voittaja toimittaa aineistot näiden kampanjaehtojen edellyttämässä muodosssa, JCDecaux Finland huolehtii kampanjan digitaalisen aineiston toteutuksesta veloituksetta käyttäen tarkoitusta varten luotua kampanjapohjaa.

Kullekin osallistuvalle kampanjalle toteutetaan huomioarvotutkimus JCDecaux Finlandin valitseman kolmannen tahon toimesta. Kukin voittajakampanja saa JCDecaux Finlandin laatiman yhteenvedon tutkimustuloksesta

JCDecaux Finland voi peruuttaa tai pidättää palkinnon milloin tahansa tuotantoon tai sisältöön liittyvistä syistä tai turvallisuuden takia tai muun ylivoimaisen esteen takia.

Palkintoja ei voi missään olosuhteissa vaihtaa muihin palkintoihin. Oikeutta palkintojen saamiseen ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.
Palkinnot ovat voimassa kampanjassa ilmoitetun kampanja-ajan.

Palkintoon mahdollisesti liittyvistä veroseuraamuksista vastaa osallistuja.

Osallistujat sitoutuvat siihen, että JCDecaux Finland saa hyödyntää voittokampanjasta syntynyttä materiaalia (valokuvat, uutiset, sisällöt, referenssilausunnot, tutkimustulokset ja niin edelleen) liiketoimintansa kehittämisessä sekä markkinoinnissaan ja viestinnässään.

Osallistujat sitoutuvat antamaan lausunnon kampanjan onnistumisesta. JCDecaux Finland on oikeutettu käyttämään lausuntoja markkinoinnissaan ja viestinnässään.

Vastuut

Osallistuminen tähän kilpailuun katsotaan kampanjan ja kilpailun kaikkien ehtojen ja ilmoitusmenetelmän hyväksymiseksi. Kilpailun tuloksista ja päätöksistä ei voi valittaa mistään syystä.

JCDecaux Finland ei vastaa missään olosuhteissa tapaturmista, kustannuksista tai suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka voivat aiheutua kilpailuun osallistumisesta ja/tai palkinnon myöntämisestä.

JCDecaux Finland ei ole korvausvelvollinen, mikäli kampanjaa jostain syystä voida toteuttaa (esimerkiksi sähkökatkos tai järjestelmähäiriö).

Osallistujat ovat velvollisia lähettämään pyydetyt tiedot ja aineistot virheettöminä. Jos osallistujaa ei voida enää tavoittaa virheellisten tietojen lähettämisen perusteella, JCDecaux Finland ei vastaa asiasta. JCDecaux Finland ei silloin myöskään ole velvollinen myöntämään palkintoja.

Muut ehdot

Kampanjaan osallistuva henkilö tai organisaatio vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Missään tapauksessa järjestäjän vastuu ei ylitä mainitun osallistujalle tarjottavan edun arvoa tai määrää.

JCDecaux Finland Oy varaa itsellään oikeuden päivittää kampanjaehtoja kampanjan aikana.